A trecut încă un an din viaţă

Autor: Gabriel Gorcea
Compozitor: Gabriel Gorcea

A trecut încă un an din viaţă

A zburat de parcă nici n-a fost.

Te-ai gândit la ceea ce-ai făcut,

Câte zile le-ai trăit cu rost?

Câte zile-ai petrecut din viaţă,

Să aduni comori ce nu pier?


Ref:
%Tot ce-ai adunat pe-acest pământ
Odată va fi spulberat în vânt
Şi va rămâne doar
Ce-ai strâns pentru El.%


Înc-un an din viaţă a apus.

S-a stins ca şi focul din vatră.

De ai lucrat cum Dumnezeu a spus,

La capăt vei primi o răsplată.

Fapte bune în neprihănire,

Roade sfinte de ai adunat.


Ref:
%Vei sta cu Dumnezeu o veşnicie,
Parte vei avea de bucurie,
Vei fi pe veci cu slavă încoronat.%


Înc-un an a trecut acum,

Înc-un an s-a dus ca un vis,

În zilele cât mai eşti pe drum,

Adună-ţi comori pentru paradis!

Strânge lucruri de valoare.

În traista ta, adună lucruri bune.


Ref:
%Din tot ce Dumnezeu ţi-a dăruit,
Tot ce-ai adunat şi-agonisit,
Fă-ţi o comoară ce veşnic va rămâne.%


Amin!


Page 1.

All on the things you will learn

Page 2.

All on the things you will learn

Page 3.

All on the things you will learn

Page 4.

All on the things you will learn

Page 5.

All on the things you will learn

Page 6.

All on the things you will learn

Page 7.

All on the things you will learn

Page 8.

All on the things you will learn

Page 9.

All on the things you will learn

Page 10.

All on the things you will learn