Lângă mormântul gol şi rece

Autor: Puiu Chibici
Compozitor: Puiu Chibici

Lângă mormântul gol şi rece

Stătea Maria şi plângea,

Şi nu voia ca să mai plece

Căci Domnul ei nu mai era.

Unde L-au pus pe-Învăţătorul?

În taină ea se întreba,

O, de-ar putea să-şi stingă dorul,

O clipă doar de L-ar vedea.


Când copleşită de tristeţe

La toate-acestea se gândea,

O voce plină de blândeţe

O-ntreabă: „Ce faci, fiica mea?“

Crezând atunci că-i grădinarul,

Ea l-a-ntrebat: „Unde L-ai pus?“

Fără să ştie că tâmplarul

Ce îi vorbea era Isus.


Dar Domnu-o chema atunci pe nume

Cu glas duios şi minunat,

„Învăţătorul tău, Rabuni,

E viu, din morţi a înviat!

Tresalt-acum de bucurie,

Vesteşte-acesta tuturor,

Căci pentru veci de veci, Maria,

Sunt viu în vecii vecilor!“


Osana, glorie, mărire,

S-a rupt al morţii bold de fier,

Isus e-acum în strălucire,

E liber drumul către cer.

A înviat precum a spus,

De-acum, în zorii dimineţii,

Răsare-un soare nou, Isus.


E sărbătoare în cetate,

E bucurie pe pământ,

Căci ne-a răscumpărat din moarte

Isus, iubitul Rege sfânt.

A înviat şi-n toată lumea

Răsună-acest salut frumos,

Din gură-n gură toţi să spună

„A înviat Isus Hristos!“


Amin!


Page 1.

All on the things you will learn

Page 2.

All on the things you will learn

Page 3.

All on the things you will learn

Page 4.

All on the things you will learn

Page 5.

All on the things you will learn

Page 6.

All on the things you will learn

Page 7.

All on the things you will learn

Page 8.

All on the things you will learn

Page 9.

All on the things you will learn

Page 10.

All on the things you will learn